Teie veebibrauseri versioon on aegunud, mille tõttu mõned liidesed meie kodulehel ei tööta. Me soovitame teil enda veebibrauserit uuendada!

Cashback kampaania tingimused

Investeeri ja saa kuni 3% cashback investeeringutelt!

Reinvest24 annab kuni 3% Cashback’i kõikidele kasutajatele, kes teevad investeeringu Reinvest24 platvormil kogusummas vähemalt 100 eurot. Kampaanias osalemiseks palume tutvuda kampaania reeglitega.

​Investeeri

Kampaania tingimused

Reinvest24 annab Cashback’i kõikidele kasutajatele, kes teevad investeeringu Reinvest24 platvormil kogusummas vähemalt 100 eurot. Kampaanias osalemiseks palume tutvuda kampaania reeglitega.

Kampaaniat korraldab ja viib läbi Reinvest24 OÜ.

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

Kampaania kehtib 09.09.2019 kuni 23.09.2019 edaspidi Kampaania Periood.

 • Kampaania raames Korraldaja annab Cashback’I kõikidele kasutajatele, kes teevad investeeringuid summas vähemalt 100 eurot Reinvest24 platvormil Kampaania Perioodi ajal.
 • Investeeringu summat arvutatakse järgmiselt: kõikide netoinvesteeringute kogusumma, mis investeeriti ühe kasutaja poolt Reinvest24 platvormil olevatesse objektidesse Kampaania Perioodi ajal. Rahalisi vahendeid, mida kasutaja deponeerib oma Reinvest24 kontole, aga ei investeeri objektidesse ei loeta investeeringu summana.
 • Cashback’i protsendimäär:
  • 100-999.99 Eur investeering = Cashback 0.5% investeeringu summast
  • 1000-9999.99 Eur investeering = Cashback 1% investeeringu summast
  • 10000-19999.99 Eur investeering = Cashback 1.5% investeeringu summast
  • 20000-29999.99 Eur investeering = Cashback 2% investeeringu summast
  • 30000-39999.99 Eur investeering = Cashback 2.5% investeeringu summast
  • 40000- … Eur investeering = Cashback 3% investeeringu summast
 • Kampaania raames saadud rahalised vahendid kantakse võtja Reinvest24 kontole 24 tunni jooksul pärast Kampaania Perioodi lõppu.
 • Kasutaja saab need koheselt enda pangakontole välja maksta või reinvesteerida Reinvest24 objektidesse vastavalt Reinvest24 Kasutajatingimustele.
 • Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu.
 • Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub kampaania tingimustega ja enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames ja samuti võitjate nimede avaldamisega. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 • Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 • Lisainfo saamiseks palume pöörduda Reinvest24 poole e-posti teel support(at)reinvest24.com.
 • Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil e-posti aadressil support(at)reinvest24.com. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.