Teie veebibrauseri versioon on aegunud, mille tõttu mõned liidesed meie kodulehel ei tööta. Me soovitame teil enda veebibrauserit uuendada!

Korduma Kippuvad Küsimused

Kui sa ei ole leidnud vastust oma küsimusele, saada oma küsimust aadressile support@reinvest24.com ja meie vastame sellele esimesel võimalusel.
Meie platvorm võimaldab investeerida kinnisvarasse väiksemates summades kui see on nõutav isegi juhul, kui olete ainus investor ja saada oma investeeringutelt tulu juba alates järgmisest kuust. Te saate hajutada oma investeerimisportfelli erinevat tüüpi kinnisvarade vahel, mis vähendab teie riske ja hoiab tulususe stabiilsel tasemel.
Iga objekt läbib kriteeriumide nimestiku kaudu range kontrolli, mis võimaldab valida parimad ja tulusamad investeerimisvõimalused. Erilist tähelepanu pöörame järgmistele näitajatele:
  • Vara likviidsusindeks – kui kergelt ja kiiresti saab seda kinnisvara müüa
  • Rentnikega täituvus – kui lihtne on leida rentnikke
  • Hinnadünaamika – antud asukoha kinnisvara eeldatav hindade kasv
Teie investeering töötab teie heaks kahel viisil:
  1. Kohe, kui olete ostnud objekti nõude ühikud, hakkate saama renditulu, mida kinnisvara genereerib.
  2. Kui objekti hind tõuseb ja sellega koos tõuseb ka teie nõude ühiku hind. Objekti nõude ühikuid müües teenite tulu kinnisvara hinna kasvult.
Reinvest24 võimaldab investeerida erinevates riikides asuvasse nii elamis- kui ärikinnisvarasse.
Platvorm Reinvest24 lubab investeerida kõigil üle 18 aasta vanustel isikutel, kelle teovõime ei ole piiratud. Investeerimiseks peate läbima kontrolli protseduuri.
Identiteedi kontroll KYC (ingl Know Your Customer) «Tunne oma klienti» on vajalik platvormi investeeringute turvalisuse tagamiseks. Kohe, kui teie profiil on kinnitatud, saate raha oma kontole üle kanda ja alustada investeerimist.
Pärast seda, kui Reinvest24 meeskond on teie profiili kontrollinud, saadame teile e-kirjaga teate kontrolli edukast läbimisest. Kontrolli kinnitus on kättesaadav ka veebis lehel «Profiil».
Enne, kui saate raha oma Reinvest24 rahakotti üle kanda, peate oma profiili kinnitama – KYC protseduur. Pärast seda saate teha sissemakse iga deposiidi lehel kättesaadava makseviisiga.
Enne, kui saate raha oma Reinvest24 rahakotti üle kanda, peate oma profiili kinnitama – KYC protseduur. Pärast seda saate teha sissemakse iga deposiidi lehel kättesaadava makseviisiga.
Te peate tegema oma profiilil väljamakse päringu. Kuna investeeringute turvalisus on meie prioriteet, läbib iga väljamakse turvalisuskontrolli. Pärast kontrolli laekub raha kohe teie pangakontole.
Meie eesmärk on teha investeerimine võimalikult mugavaks ja arusaadavaks. Investeerimise alustamiseks tuleb teil registreeruda, läbida kontroll, seejärel valida kinnisvara ja osta selle nõude ühikud.
Näide: Kinnisvara A nõude ühiku hind on 0,1 EUR = 1 nõude ühik. Kui soovite investeerida 100 eurot, peate soetama 1000 nõude ühikut.
Minimaalne investeerimissumma Reinvest24-s on 100 eurot. Maksimaalset investeerimissummat ei ole ette nähtud.
Enne investeerimist peate tegema rahaülekande enda Reinvest24 rahakotti. Kui see on tehtud, saate valida kinnisvara ja summa, mille soovite antud objekti investeerida. Investeeritud summa reserveeritakse seniks, kuni objekt kogub eraldatud aja jooksul 100% rahastust. Kui investeeringute kogusumma on saavutatud, genereerib süsteem investeerimislepingu ja raha kantakse üle selle SPV ettevõtte pangakontole, kes soetab antud objekti. Meie profiilis saate reserveeritud summat näha ja kui objekt on ostetud, kajastub ka see selles jaotuses.
Rahastamisperiood määratakse iga objekti puhul individuaalselt. Kui investeerimissummat ei saavutata 100%, tagastatakse reserveeritud summa investoritele ja objekt eemaldatakse Reinvest24 platvormilt.
Renditulu saamiseks ei pea te midagi tegema, see toimub automaatselt. Kui rendilt laekub tulu, jaotatakse see kinnisvara investorite vahel. Kogu teave väljamaksete kohta on näha teie profiili all.
Te hakate rendilt tulu saama juba järgmisel kuul pärast kinnisvara ostu.
Kinnisvarast saadav tulu põhineb reaalsetel rendilepingutel. Tulususe protsent sõltub täielikult neist lepingutest ja nende täitmisest. Meie ettevõte pöörab erilist tähelepanu tuluplaanides täpse arvestuse pidamisele iga objekti jooksvate kulude ja tulude kohta, mis enamusel juhtudest peavad vastama esitatud näitajatele või olema isegi ületama need. Investeeringute oodatav tulusus võib varieeruda sõltuvalt kinnisvara tüübist, riigist ja olukorrast kinnisvaraturul.
Nõude ühikute arvutamisel jagatakse kastaja poolt investeeritud summa investeeringute kogusummaga. Rendist saadav igakuine tulu nagu ka kapitali kasv jaotatakse vastavalt nõude ühikutele, mis kuuluvad antud teile antud objektis. Renditulu jaotatakse igakuiselt, tulu kapitali kasvult jaotatakse investeerimistähtaja lõppedes või nõude ühikute järelturul müümise abil investeeringust väljumisel.
Jah. Kui soovite müüa oma investeeringu enne aktiivse investeerimisperioodi lõppu, peate seda tegema järelturul (See vōimalus tekib peale järelturu lisamist). Kohe, kui neile nõude ühikutele leidub ostja, saate kohe oma raha.
Te müüte oma nõude ühikuid jaotuses «Järelturg» (See vōimalus tekib peale järelturu lisamist). Te saate nõude ühikuid müüa igal ajal ja investeeringust väljuda.

Rendilt saadav brutotulu – protsendimäär, mille teie raha võib kinnisvara rendilt iga-aastaselt teenida, mille hulka EI OLE ARVESTATUD objekti väärtuse suurenemine. Samuti ei arvesta brutotulu kinnisvara jooksvaid hoolduskulusid.

Netotulu - puhastulukuse protsent, mille teie raha võib iga-aastaselt teenida rendilt, mille hulka EI OLE ARVESTATUD objekti väärtuse suurenemine. Teisisõnu: kinnisvara genereeritav renditulu, millest on maha arvatud kõik jooksvad kasutuskulud.

Juriidilisse struktuuri on kaasatud kaks ettevõtet – Reinvest24 OÜ, mis hoiab ja opereerib investorite raha, aga ka ettevõtted, mis omavad kinnisvaraobjekte ja neid efektiivselt haldavad – Projektettevõte (SPV), millele investorid annavad kinnisvara omandamiseks laene. Ostetud nõude ühikute arvutamisel jagatakse investeeritud summa investeeringute kogusummaga.
Projektettevõte (ingl Special Purpose Vehicle) – iga objekti jaoks loodud eriotstarbeline juriidiline isik, mille kohustusteks on kinnisvara haldamine ja suhted rentnikega.
Miks me kasutame oma tehingutes Projektettevõtet (SPV):
  • kinnisvarakulude haldamine
  • kõik investeeringud on üksteisest sõltumatud
  • riskide vähendamine
  • läbipaistvus
Objekte valdavad erinevad SPV ettevõtted ja kui Reinvest24-ga midagi juhtub, ei kannata investorite kinnisvara ja investeering.
SPV registreeritakse samas riigis, kus asub soetatud kinnisvara.
SPV registreerib ettevõte Reinvest24 OÜ emaettevõte Reinvest Holding OÜ.
Investeerimistähtaja vältel tegeleb objekti ja SPV ettevõtte haldamisega Reinvest24 OÜ meeskond.
Kõik meie objektid on kindlustatud. Samuti tagatakse kinnisvarainvesteering hüpoteegiga, mida hoiab kõigi investorite kasuks tagatisagent. Tagatisagendiks on sõltumatu õigusbüroo.
ReInvest24 võtab tasu 1% investeeritud summast. Samuti peab ReInvest24 kinni 10% objekti rendilt genereeritud rahavoost selle objektiga seotud jooksvate kulude katmiseks.
Reinvest Holding OÜ ja Reinvest24 OÜ on registreeritud Eesti Vabariigis. SPV ettevõtted luuakse kinnisvara asukohariigis. Järgime seadusi ja regulatsioone, mida rakendatakse Reinvest24 tegevusele objekti asukohariigis.
Te peate maksma makse vastavalt kehtivale seadusandlusele. Üksikasjaliku teabe saamiseks pöörduge oma maksuametisse.
Kõik investeeringud sisaldavad riske ja kinnisvara ei ole erand. Erineva profiiliga kinnisvara erinevates riikides võib kaitsta pika investeerimisperioodi vältel tekkida võivate turukõikumiste eest, kuna kinnisvara hinnad ja renditasud sõltuvad erinevatest majandussituatsioonidest.